UA-92825193-1
KayalarAhşap
AHSAP USTASI
   0532 201 65 45        0533 237 17 37     0262 751 43 63
Liste Liste
Atatürk cd. n: 106 Balçık köyü Gebze / KOCAELİ            www.kayalarkereste.com                kayalarkereste@hotmail.com
0532 201 65 45         0533 237 17 37

Neden Kereste ve ahşap ;

1 - Ahşabın ağırlığı az olduğundan temele binen yükte azdır. 2 -Ahşap malzemeler farklı iklim koşullarına dayanabilir. İşlem görmüş tahtalar dahi kullanılabilir. Çelik bir yapı 10 dakika da çökebilirken ahşap yapılar bize en az bir saatlik bir sürede kaçarak kurtulmaya zaman tanıyor.Ahşap kimyasal sıvılar ile işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi tamamen önlenebilen bir malzemedir. 3 - Ahşap montajı insan gücü ile yapılabilir. Diğer malzemelere göre hava koşullarından etkilenmez. Aşırı sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur ahşap haricinde tüm yapı uygulamalarına etki eder. 4 - Ahşap çok katlıdır. Bu özelliği bütün belgeleriyle kanıtlanmıştır . 5 - Montajdan sonra tam yükleme yapılabilir. Bu sayede sağlamlığı denetlenebilir. İş biten yapı ayakta ise sürekli ayakta kalmaya devam edecektir. Diğer yapı malzemelerinde daha sonradan ortaya çıkan eksik demir konulması, kaynak hatası ve kalıbın erken alınması gibi hayati önem taşıyan kötü sonuçları taşıma riski neredeyse sıfıra yakındır.Böylelikle mu malzemenin deprem riski daima sıfıra yakındır. Amerika’da konutların %90'nı ahşaptır. Büyük toplantı salonları gibi kamu kullanımındaki yerler; yangına olan direnci, dayanıklılığı ve 250 m kadar açıklığı geçme olanağı sayesinde bütün dünyada ihale ön şartı olarak kabul edilen ahşap kirişlerle örtülmektedir. 6 - 250 m22’lik ahşap bir yapının kaba montajı 5 günde bitebilir. Temelinden ise 1 ayda bitirilmesi mümkündür. Ülkemizdeki ahşap yapılarda bu süreler elde edilmiştir. Ahşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yeniden kurulabilir. Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır. Kullanıcıya ”bireysel müdahale” imkanı tanır. 7 - Ahşap çevre ile kimyasal bir dengededir. Çevreden etkilenmez ve çevreyi de etkilemez. Ahşap çevre ile uyumlu olması sayesinde yüzyıllar boyu varlığını sürdürebilir. En güzel örnek olarak 600 ve 700 yaşlarında camilerimiz gösterilebilir. 8 - Ahşap enerji dostudur. İmalinden inşaatına kadar diğer yapı malzemelerine oranla daha az enerji kullanılır. Ahşap bir evi ısıtmak için çok az enerji harcanır. 9 - Ahşaba oranla diğer yapı malzemelerinin kontrolü çok zordur. Betonun karışımından sulamasına, çakılın kalitesinden büyüklüğüne, demirin kalınlığından işleniş biçimine kadar bir çok faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerin eldeki imkanlarla denetiminin imkansız olduğu artık kabul edilmiştir. 10 - Ahşap dünyadaki tek dönüşümlü yapı malzemesidir. Ahşabın hammaddesi kullanıldıkça çoğalır. Dünyada ahşabı kullanan ülkelerin ormanları bilinçli ekim, doğru bakım ve ekonomik değerleri kazanması sonucu yılda %1-3 oranında büyümektedir. Bu şekilde çoğaltma şansı olmayan çelik yapıların dönüşümünde ise ahşaba oranla 354 kat daha fazla enerji harcanmaktadır. 11 - Dünya halen betonarme yapıların nasıl daha sağlam yapılacağını tartışırken ahşabın bu yapılara göre ne kadar avantajlı olduğu artık bilinmektedir. 12 - Ahşap gerektiği yerde ve gerektiği biçimde, ülkemizde ve dünyada çelik, taş ve beton ile mükemmel bir uyum içinde kullanılabilir. 13 - Bir şehir ortalama 20 yıl rant ve fonksiyon farklılaşması nedeni ile kabuk değiştirir. Eğer bir şehir ahşap desteği ile doğru yapılanırsa deprem riskinden 20 yıl içinde tamamen kurtulunabilir. 14 - Toplumumuzdaki bu bilincin yerleşmesi için üniversitelerin gerekli dersleri, belediyelerin ise gerekli yönetmelik maddelerini koyduğunu göreceğiz. Sürekli olarak bu işi bilenler çoğalıyor. İnsan hayatını kurtarmak adına, enerji öncelikli, ekolojik ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmalar mutlaka değecektir. Ahşap insanlığın kullandığı en eski ve mükemmel bir yapı malzemesidir. Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüzde varlıklarını sürdüren yüzlerce yıllık ahşap evlerin olduğunu biliyoruz. Ahşap; yaşayan, doğal, nefes alan yapısı ile insan doğasına en yakın malzemedir. Günümüz ve geleceğin çevre ve enerji sorununa yanıt veren doğal bir üründür. Ahşap yüksek bir taşıma gücüne sahiptir Ahşabın ağırlık ve taşıma gücü oranı, betonarme ve çelikten yüksektir. 1 kg. ahşap, 1 kg beton ya da çelikten daha fazla yük taşır. Ahşap ile 250 metreye kadar açıklıklar bile kolonsuz geçilebilmektedir. Bu tip yapılarda, ağır olması nedeni ile çelik kullanılamıyor. Ahşap doğa şartlarına ve depreme dayanıklıdır Hava şartlarına, kimyasallara dayanıklılık bakımından en ön sırada gene ahşap geliyor. Telekominikasyon hatlarında kullanılan ahşap direklerin hizmet ömrü ile ahşap karayolu köprülerinin ömrü 50 yıldır. Ön koruma işleminden geçmiş çam doğramanın ise 60 yıldır. Aynı alanlarda beton, çelik ve PVC’nin ömrü ahşabın ömrünün yarısına erişebilmektedir. Ahşap, fiziksel özelliklerini tarih sürecinde kanıtlamış bir yapı malzemesidir. Günümüz teknolojisinin ürettiği koruyucu maddeler ve yöntemlerle daha da üstün özellikler kazanmıştır. Depremde güvenilirlik bakımından en yüksek notu ahşap alıyor. Ahşabın yangına karşı direnci yüksektir Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci beton ve çelikten üstündür. Bugün ABD da kapalı spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunacağı yerlerin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşasına gidilmekte, Almanya’da gene aynı nedenle çelik konstrüksiyonlar ahşap kaplanmaktadır. Yangınlar üzerine yapılmış araştırmalar ve derlenmiş istatistikler taşıyıcı olarak kullanılan ahşabın en güvenli malzemelerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yangının başlama nedeni hiçbir zaman ahşap değildir ve ısı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir. Ahşap yapılar yangına 30-90 dakika dayanabilecek şekilde tasarlanabiliyor. Ancak çıplak çelik konstrüksiyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) normal bir yangına ancak 10 dakika dayanabilmekte, yapı ikaz vermeden anında çökmektedir. Ahşap Sağlıklıdır Üstün ısı ve nem yalıtımı özellikleri ile ahşap yapılar, içinde yaşanacak en sağlıklı ortamı sunmaktadır. Beton yapılar yaydıkları radyon gazı nedeniyle toksit yapıya sahiptir. Ahşap Kaynağı Yenilenebilen Tek Yapı Malzemesidir Ahşap, üretimi ve işlenmesi için en az enerji gerektiren yapı malzemesidir. Bilinenin aksine ahşap kullanmak ormanların azalmasını değil daha bilinçli olarak yaşatılmasını sağlar. “Ahşap hafiftir, depreme dayanıklıdır, beton ve çelikten daha uzun ömürlüdür, bakımı demir ve çelikten çok daha kolaydır, insan metabolizmasına en uygun yapı malzemesidir, yapımı kolaydır.” Ağaç Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler Ağaçlar; meyveli ve meyvesiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Meyveli Ağaçlar; Yurdumuzda en çok mevcut meyveli ağaçlar şunlardır; erik, vişne, kiraz, elma, armut, kayısı, dut, zerdali, ceviz, fındık, badem, şeftali, kestane, ayva, incir, üzüm, portakal. Bu sayılan meyveli ağaçlar genel olarak mevcuttur. Ancak yurt dışında varlığı mevcut olan hurma, ananas, kivi gibi meyvelerde son yıllarda bazı yöresel mevkilerde az da olsa yetiştirilmeye başlanmıştır. Meyvesiz Ağaçlar; Bu cins ağaçlar ikiye ayrılır, a) İbreli ağaçlar; yurdumuzda en çok yetişen ibreli ağaçlar şunlardır; çam, göknar, ladin, sedir (katran ağacı), ardıç. b) Yapraklı ağaçlar; meşe, kayın, gürgen, kestane, kızılağaç, kavak, ıhlamur, dışbudak, karaağaç, akçaağaç. Beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz ağacın kullanıldığı yerler; Karaçam, sarıçam, kızılçam; inşaat işleri, marangozluk, çeşitli ev eşyaları, ambalaj sandıkları, köprü, gemi tekneleri, telefon, telgraf, maden ve gemi direkleri, travers, çit kazıkları, yakacak ve yapacak işlerinin her çeşidinde. Ladin ve Göknar; inşaat işleri, marangozluk, telefon, telgraf, maden ve gemi direkleri, kağıt, kibrit çöpü, yağ kalıpları, elek kasnakları, çalgı aletleri, kurşun kalem, muhtelif oyuncaklar, sandıklar ve yakacak odun. Sedir; her türlü inşaat, çeşitli ev eşyaları, elbise ve çamaşır sandıkları, travers ve katran. Ardıç; her çeşit inşaat işleri, çeşitli ev eşyaları, baston, su kapları, kurşun kalem ve tornacılık işlerinde kullanılır. Meşe; her çeşit inşaat işleri, çeşitli ev eşyaları, kaplamacılık, fırçalar, çekiç sapları, çit kazıkları, köprü, su değirmenleri, gemi eğrileri, ziraat aletleri, maden ve telefon direkleri, travers ve yakacak odun. Kayın; her türlü inşaat işleri, marangozluk aletleri, ev eşyaları, bükme mobilya, kundura kalıpları, tüfek parçaları, çocuk oyuncakları, mutfak aletleri, ambalaj sandıkları, sandal kürekleri, takunya, ziraat aletleri, elek kasnakları, alet sapları, travers, bayrak direği ve yakacak odun. Gürgen; her türlü inşaat işleri, marangozluk aletleri, ev eşyaları, bükme mobilya, kundura kalıpları, tüfek parçaları, çocuk oyuncakları, mutfak aletleri, ambalaj sandıkları, sandal kürekleri, takunya, ziraat aletleri, elek kasnakları, alet sapları, travers, bayrak direği ve yakacak odun.
ileri ileri geri geri Fiyat listesi Fiyat listesi
Ana Sayfa Ana Sayfa
KayalarAhşap
AHSAP  USTASI
0532 201 65 45          0533 237 17 37

Neden Kereste ve ahşap ;

1 - Ahşabın ağırlığı az olduğundan temele binen yükte azdır. 2 -Ahşap malzemeler farklı iklim koşullarına dayanabilir. İşlem görmüş tahtalar dahi kullanılabilir. Çelik bir yapı 10 dakika da çökebilirken ahşap yapılar bize en az bir saatlik bir sürede kaçarak kurtulmaya zaman tanıyor.Ahşap kimyasal sıvılar ile işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi tamamen önlenebilen bir malzemedir. 3 - Ahşap montajı insan gücü ile yapılabilir. Diğer malzemelere göre hava koşullarından etkilenmez. Aşırı sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur ahşap haricinde tüm yapı uygulamalarına etki eder. 4 - Ahşap çok katlıdır. Bu özelliği bütün belgeleriyle kanıtlanmıştır . 5 - Montajdan sonra tam yükleme yapılabilir. Bu sayede sağlamlığı denetlenebilir. İş biten yapı ayakta ise sürekli ayakta kalmaya devam edecektir. Diğer yapı malzemelerinde daha sonradan ortaya çıkan eksik demir konulması, kaynak hatası ve kalıbın erken alınması gibi hayati önem taşıyan kötü sonuçları taşıma riski neredeyse sıfıra yakındır.Böylelikle mu malzemenin deprem riski daima sıfıra yakındır. Amerika’da konutların %90'nı ahşaptır. Büyük toplantı salonları gibi kamu kullanımındaki yerler; yangına olan direnci, dayanıklılığı ve 250 m kadar açıklığı geçme olanağı sayesinde bütün dünyada ihale ön şartı olarak kabul edilen ahşap kirişlerle örtülmektedir. 6 - 250 m22’lik ahşap bir yapının kaba montajı 5 günde bitebilir. Temelinden ise 1 ayda bitirilmesi mümkündür. Ülkemizdeki ahşap yapılarda bu süreler elde edilmiştir. Ahşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yeniden kurulabilir. Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır. Kullanıcıya ”bireysel müdahale” imkanı tanır. 7 - Ahşap çevre ile kimyasal bir dengededir. Çevreden etkilenmez ve çevreyi de etkilemez. Ahşap çevre ile uyumlu olması sayesinde yüzyıllar boyu varlığını sürdürebilir. En güzel örnek olarak 600 ve 700 yaşlarında camilerimiz gösterilebilir. 8 - Ahşap enerji dostudur. İmalinden inşaatına kadar diğer yapı malzemelerine oranla daha az enerji kullanılır. Ahşap bir evi ısıtmak için çok az enerji harcanır. 9 - Ahşaba oranla diğer yapı malzemelerinin kontrolü çok zordur. Betonun karışımından sulamasına, çakılın kalitesinden büyüklüğüne, demirin kalınlığından işleniş biçimine kadar bir çok faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerin eldeki imkanlarla denetiminin imkansız olduğu artık kabul edilmiştir. 10 - Ahşap dünyadaki tek dönüşümlü yapı malzemesidir. Ahşabın hammaddesi kullanıldıkça çoğalır. Dünyada ahşabı kullanan ülkelerin ormanları bilinçli ekim, doğru bakım ve ekonomik değerleri kazanması sonucu yılda %1-3 oranında büyümektedir. Bu şekilde çoğaltma şansı olmayan çelik yapıların dönüşümünde ise ahşaba oranla 354 kat daha fazla enerji harcanmaktadır. 11 - Dünya halen betonarme yapıların nasıl daha sağlam yapılacağını tartışırken ahşabın bu yapılara göre ne kadar avantajlı olduğu artık bilinmektedir. 12 - Ahşap gerektiği yerde ve gerektiği biçimde, ülkemizde ve dünyada çelik, taş ve beton ile mükemmel bir uyum içinde kullanılabilir. 13 - Bir şehir ortalama 20 yıl rant ve fonksiyon farklılaşması nedeni ile kabuk değiştirir. Eğer bir şehir ahşap desteği ile doğru yapılanırsa deprem riskinden 20 yıl içinde tamamen kurtulunabilir. 14 - Toplumumuzdaki bu bilincin yerleşmesi için üniversitelerin gerekli dersleri, belediyelerin ise gerekli yönetmelik maddelerini koyduğunu göreceğiz. Sürekli olarak bu işi bilenler çoğalıyor. İnsan hayatını kurtarmak adına, enerji öncelikli, ekolojik ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmalar mutlaka değecektir. Ahşap insanlığın kullandığı en eski ve mükemmel bir yapı malzemesidir. Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüzde varlıklarını sürdüren yüzlerce yıllık ahşap evlerin olduğunu biliyoruz. Ahşap; yaşayan, doğal, nefes alan yapısı ile insan doğasına en yakın malzemedir. Günümüz ve geleceğin çevre ve enerji sorununa yanıt veren doğal bir üründür. Ahşap yüksek bir taşıma gücüne sahiptir Ahşabın ağırlık ve taşıma gücü oranı, betonarme ve çelikten yüksektir. 1 kg. ahşap, 1 kg beton ya da çelikten daha fazla yük taşır. Ahşap ile 250 metreye kadar açıklıklar bile kolonsuz geçilebilmektedir. Bu tip yapılarda, ağır olması nedeni ile çelik kullanılamıyor. Ahşap doğa şartlarına ve depreme dayanıklıdır Hava şartlarına, kimyasallara dayanıklılık bakımından en ön sırada gene ahşap geliyor. Telekominikasyon hatlarında kullanılan ahşap direklerin hizmet ömrü ile ahşap karayolu köprülerinin ömrü 50 yıldır. Ön koruma işleminden geçmiş çam doğramanın ise 60 yıldır. Aynı alanlarda beton, çelik ve PVC’nin ömrü ahşabın ömrünün yarısına erişebilmektedir. Ahşap, fiziksel özelliklerini tarih sürecinde kanıtlamış bir yapı malzemesidir. Günümüz teknolojisinin ürettiği koruyucu maddeler ve yöntemlerle daha da üstün özellikler kazanmıştır. Depremde güvenilirlik bakımından en yüksek notu ahşap alıyor. Ahşabın yangına karşı direnci yüksektir Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci beton ve çelikten üstündür. Bugün ABD da kapalı spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunacağı yerlerin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşasına gidilmekte, Almanya’da gene aynı nedenle çelik konstrüksiyonlar ahşap kaplanmaktadır. Yangınlar üzerine yapılmış araştırmalar ve derlenmiş istatistikler taşıyıcı olarak kullanılan ahşabın en güvenli malzemelerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yangının başlama nedeni hiçbir zaman ahşap değildir ve ısı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir. Ahşap yapılar yangına 30-90 dakika dayanabilecek şekilde tasarlanabiliyor. Ancak çıplak çelik konstrüksiyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) normal bir yangına ancak 10 dakika dayanabilmekte, yapı ikaz vermeden anında çökmektedir. Ahşap Sağlıklıdır Üstün ısı ve nem yalıtımı özellikleri ile ahşap yapılar, içinde yaşanacak en sağlıklı ortamı sunmaktadır. Beton yapılar yaydıkları radyon gazı nedeniyle toksit yapıya sahiptir. Ahşap Kaynağı Yenilenebilen Tek Yapı Malzemesidir Ahşap, üretimi ve işlenmesi için en az enerji gerektiren yapı malzemesidir. Bilinenin aksine ahşap kullanmak ormanların azalmasını değil daha bilinçli olarak yaşatılmasını sağlar. “Ahşap hafiftir, depreme dayanıklıdır, beton ve çelikten daha uzun ömürlüdür, bakımı demir ve çelikten çok daha kolaydır, insan metabolizmasına en uygun yapı malzemesidir, yapımı kolaydır.” Ağaç Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler Ağaçlar; meyveli ve meyvesiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Meyveli Ağaçlar; Yurdumuzda en çok mevcut meyveli ağaçlar şunlardır; erik, vişne, kiraz, elma, armut, kayısı, dut, zerdali, ceviz, fındık, badem, şeftali, kestane, ayva, incir, üzüm, portakal. Bu sayılan meyveli ağaçlar genel olarak mevcuttur. Ancak yurt dışında varlığı mevcut olan hurma, ananas, kivi gibi meyvelerde son yıllarda bazı yöresel mevkilerde az da olsa yetiştirilmeye başlanmıştır. Meyvesiz Ağaçlar; Bu cins ağaçlar ikiye ayrılır, a) İbreli ağaçlar; yurdumuzda en çok yetişen ibreli ağaçlar şunlardır; çam, göknar, ladin, sedir (katran ağacı), ardıç. b) Yapraklı ağaçlar; meşe, kayın, gürgen, kestane, kızılağaç, kavak, ıhlamur, dışbudak, karaağaç, akçaağaç. Beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz ağacın kullanıldığı yerler; Karaçam, sarıçam, kızılçam; inşaat işleri, marangozluk, çeşitli ev eşyaları, ambalaj sandıkları, köprü, gemi tekneleri, telefon, telgraf, maden ve gemi direkleri, travers, çit kazıkları, yakacak ve yapacak işlerinin her çeşidinde. Ladin ve Göknar; inşaat işleri, marangozluk, telefon, telgraf, maden ve gemi direkleri, kağıt, kibrit çöpü, yağ kalıpları, elek kasnakları, çalgı aletleri, kurşun kalem, muhtelif oyuncaklar, sandıklar ve yakacak odun. Sedir; her türlü inşaat, çeşitli ev eşyaları, elbise ve çamaşır sandıkları, travers ve katran. Ardıç; her çeşit inşaat işleri, çeşitli ev eşyaları, baston, su kapları, kurşun kalem ve tornacılık işlerinde kullanılır. Meşe; her çeşit inşaat işleri, çeşitli ev eşyaları, kaplamacılık, fırçalar, çekiç sapları, çit kazıkları, köprü, su değirmenleri, gemi eğrileri, ziraat aletleri, maden ve telefon direkleri, travers ve yakacak odun. Kayın; her türlü inşaat işleri, marangozluk aletleri, ev eşyaları, bükme mobilya, kundura kalıpları, tüfek parçaları, çocuk oyuncakları, mutfak aletleri, ambalaj sandıkları, sandal kürekleri, takunya, ziraat aletleri, elek kasnakları, alet sapları, travers, bayrak direği ve yakacak odun. Gürgen; her türlü inşaat işleri, marangozluk aletleri, ev eşyaları, bükme mobilya, kundura kalıpları, tüfek parçaları, çocuk oyuncakları, mutfak aletleri, ambalaj sandıkları, sandal kürekleri, takunya, ziraat aletleri, elek kasnakları, alet sapları, travers, bayrak direği ve yakacak odun.
Fiyat listesi Fiyat listesi
   0532 201 65 45          0533 237 17 37
geri dön geri dön ileri ileri Liste Liste
S KayaR 2017
Ana Sayfa Ana Sayfa